виконано розрахунків: 
31588
downloads    допомогти проекту ✔

Статті та публікації

Розмір шрифту:
A A A

Нові розрахунки

Нові розрахунки на сайті ...    2013-08-15


На сайті MQN з'явилися нові онлайн-розрахунки будівельних конструкцій:
- Розрахунок болтових з'єднань на зріз і зминання відповідно до ДБН В.2.6-163:2010 "Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу".


- Розрахунок на продавлювання залізобетонних плит відповідн

Деформаційний метод

Деформаційний метод розрахунку залізобетонних конструкцій ...    2012-06-02


Деформаційний метод - це нелінійний ітераційний метод розрахунку елементів залізобетонних конструкцій, результатом якого є побудова графіку залежності "зусилля - деформація".

Сутність цього методу полягає в тому, що покроково здійснюється приріст деформації в перерізі елемента до граничної деформації стиску бетону εcu1,cd* (Таблиця 3.1 ДБН B

Робочий прогін leff

Робочий прогін leff ...    2012-05-02

Робочий прогін елемента повинен обчислюватись заформулою 6.13[1]:

leff = ln + а1 + а2

де ln - відстань у чистоті між гранями опор;
величини а1 і а2 – на кожному з кінців прольоту можуть визначатись за відповідними значеннями аi на рисунку 6.3[1], де t – ширина елемента обпирання, як це показано.      

Балка ...    2012-04-16

Балка – це елемент, у якого проліт не менш, як у 3 рази перевищує загальну висоту перерізу. У іншому разі, вона повинна розглядатися, як балка-стінка.
У таврових та Г – подібних балках робоча ширина полиці, на якій можна вважати рівномірним розподіл напружень, залежить від розмірів стінки і полиці, виду навантаження, прольоту, умов обпирання та поперечної арматури.
Робочу ширину полиці п

Стаття про поперечне армування

Стаття про поперечне армування ...    2012-04-05

Відповідно до п. 4.6[1] при розрахунку несучої здатності залізобетонних перерізів, похилих до поздовжньої осі можливі два випадки:

1. Коли елементу розрахункове поперечне армування не потрібне.
2. Коли розрахункове поперечне армування потрібне.

В першому випадку, коли поперечна сила в елементі менша за розрахункову величину опору зсуву, зусилля зсуву сприйм

Опір ...    2012-03-29

Здатність елемента або компонента, або поперечного профілю елемента або компонента конструкції, витримувати дії без механічного ушкодження, тобто опір при згині, опір при поздовжньому згині, опір на розтяг.